0938 263 989

ZOOM

Showing all 11 results

Nike Zoom có phần tương tự như Nike Air về khí được nén lại và đưa vào 2 túi air được thiết kế nhẹ hơn và tốt hơn. Túi air có vỏ ngoài được đan lại bởi sợi có tính đàn hồi cao , khi chịu tác động , nó sẽ co lại , nén khí bên trong giúp túi air chịu lực tốt hơn , sau đó nhờ tính đàn hồi túi sẽ lập tức trở về trạng thái ban đầu, giúp Nike Zoom luôn đáp ứng tốt cường độ hoạt động cao, rất responsive.

ZOOM 11

750,000.00 

ZOOM 10

750,000.00 

ZOOM 09

750,000.00 

ZOOM 08

750,000.00 

ZOOM 07

750,000.00 

ZOOM 06

7,500,000.00 

ZOOM 05

750,000.00 

ZOOM 04

750,000.00 

ZOOM 03

750,000.00 

ZOOM 02

750,000.00 

ZOOM 01

,

750,000.00