0938 263 989

PURE BOOST

Showing all 6 results

Và phiên bản tiếp theo trong Series PURE BOOST là một sự cách tân hoàn toàn, lột sạch những nguồn cảm hứng đã từng tồn tại trên phiên bản đầu tiên, không có sự kết hợp nào cũng như vay mượn ý tưởng thiết kế, một thiết kể của riêng PURE BOOST với cái tên đầy đủ là ADIDAS PURE BOOST ZG – “Thay đổi tích cực” đến từ gia đình “3 sọc”.

PUREBOOST 06

800,000.00 

PUREBOOST 05

800,000.00 

PUREBOOST 04

800,000.00 

PUREBOOST 03

800,000.00 

PUREBOOST 02

800,000.00 

PUREBOOST 01

800,000.00