0938 263 989

ENERGY BOOST

Showing all 13 results

ADIDAS Việt Nam chính thức giới thiệu giày chạy bộ ENERGY BOOST với những phối màu mới. Từ sự thấu hiểu và hướng đến nhu cầu của người sử dụng, bộ đệm công nghệ BOOST™ của ADIDAS mang đến cho người chạy giải pháp về năng lượng chạy bộ mà họ vẫn luôn tìm kiếm.

ENERGYBOOST 13

800,000.00 

ENERGYBOOST 12

800,000.00 

ENERGYBOOST 11

800,000.00 

ENERGYBOOST 10

800,000.00 

ENERGYBOOST 09

800,000.00 

ENERGYBOOST 08

800,000.00 

ENERGYBOOST 07

800,000.00 

ENERGYBOOST 06

800,000.00 

ENERGYBOOST 05

800,000.00 

ENERGYBOOST 04

800,000.00 

ENERGYBOOST 03

800,000.00 

ENERGYBOOST 02

800,000.00 

ENERGYBOOST 01

800,000.00